Přesun na obsah

Dnes je 28.6.2022

Svátek má Lubomír

SHM Klub
Mor. Budějovice - Jaroměřice n. R.


Jak to vše začalo?

Náš klub vznikl 11. 11. 1998 podepsáním zřizovací listiny, přičemž podnět k založení dal a zároveň prvním předsedou se stal Mgr. Tomáš Mareš. Právní subjektivitu jsme dostali 23. 11. 1998. 

V roce 2000 převzal předsednictví Petr Smíšek, který pokračoval v realizaci jednotlivých činností v následujících 3 letech. 

Od roku 2002 vystupuje v klubovém výboru jako předseda Jana Kosmáková, dále  Miloš Přinosil a Pavel Šula. Jelikož všichni zmínění řádní členové výboru jsou z Jaroměřic n. Rok., přesunuli se veškeré aktivity z Mor. Budějovic do Jaroměřic n. Rok. a v tomto složení pracuje výbor klubu SHM Mor. Budějovice – Jaroměřice n. Rok. až doposud. Od roku 2010 se postupně začaly přesouvat aktivity klubu zpět do Moravských Budějovic. V roce 2013 se stala předsedkyní klubu Marta Vaňurová. Dalšími členy klubového výboru jsou Monika Berková, Josef Janoušek, Monika Bobu, Pavel Šula a Tomáš Bělohoubek.